Home : Academics : Departments
 

English


Filter by Last Name: Show All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
* denotes department head
NameAscending SortJob TitlePhoneContact
Babowice, Hope Literacy Center Specialist 847-949-2200 Ext. 1282
Behrens, Kristen Teacher 847-949-2200 Ext. 1065
Billittier, Ernie Teacher 847-949-2200 Ext. 1007
Buck, Ryan Teacher 847-949-2200 Ext. 1626
*Covert, Diane Department Chair: ELL/English 847-949-2200 Ext. 1433
Dayton, Michael Teacher 847-949-2200 Ext. 1091
Drier, Jim Teacher 847-949-2200 Ext. 1631
Espino, Angela Teacher 847-949-2200 
Franco, Jennifer Teacher 847-949-2200 Ext. 1090
Garcia, Laura Teacher 847-949-2200 Ext. 1094
Grig, Anna Literacy Center Assistant 847-949-2200 
Hutcheson, Corey    
Kapotas, Alexander English Teacher 847-949-2200 Ext. 1092
Knigge, Corey Teacher 847-949-2200 Ext. 1093
Landuyt, Mark Teacher. Theatre: Director 947-949-2200 Ext. 1043
Mazzuca, Kristina Reading Specialist 847-949-2200 Ext. 1275
McLaughlin, Angie Teacher 847-949-2200 Ext. 1089
Meier, Jonathan Teacher, Director of Theatre 847-949-2200 Ext. 1409
Menas, Sarah Teacher 847-949-2200 Ext. 1285
Piland, Jesse Teacher 947-949-2200 Ext. 1277
Rodriguez, Carsyn Teacher 847-949-2200 
Sethna, Melissa Reading Specialist 847-949-2200 Ext. 1055
Sibery, Michelle Teacher 847-949-2200 Ext. 1533
Teuber, Meredith Teacher 847-949-2200 Ext. 1531
Wagner, Karly   847-949-2200 Ext. 1106
Willis, Elizabeth Teacher 847-949-2200 Ext. 1109


 
© 2009 Mundelein High School District 120. All Rights Reserved|1350 W. Hawley Street, Mundelein, IL 60060|Phone: 847-949-2200|Fax: 847-949-4756